Son-rise program®

Dnes pro vás máme článek o Son-rise programu, který pro nás napsala Linda Cecavová. Linda je jediná facilitátorka této terapie v České republice. Přednášela již na řadě konferencí a seminářů pro rodiče i odborníky v České a Slovenské republice. Vystupovala v dokumentu ČT Bleděmodrý svět (Návrat), publikovala řadu článků a vystupovala v několika rozhlasových relacích. Je spoluautorkou knihy Přemůžeme Autismus?

Son-rise program®

Napsala: Linda Cecavová

Son-rise program® je přes 40 let fungující terapie pomáhající dětem a dospělým s autismem. Tato terapie je výjimečná tím, že ji vytvořili sami rodiče (manželé Kaufmanovi, USA) pro svého autistického syna Rauna. Následně založili Autism treatment center of America™  a od té doby pomáhají oni a jejich personál tisícovkám rodin s dětmi s PAS z celého světa.
Já sama jsem před 15 ti lety prošla 2 letým výcvikem dětského terapeuta Son-rise programu® v USA a od té doby pracuji s rodinami dětí s PAS v České republice a zemích Evropské unie.

Při Son-rise terapii se rodiče a terapeuti snaží nejprve detailně poznat svět dítěte a přijmout dítě takové jaké je. K tomu nám slouží technika nazvaná JOINING (připojování), kdy se snažíme připojit k autistickým rituálům dítěte (pokud nejsou nebezpečné, nehygienické nebo jinak nevhodné). Např. když si dítě řadí hračky za sebou a nereaguje na naše výzvy ke hře, sedneme si naproti němu a v klidu a tichu si řadíme také hračky svoje. Dítěti tak jasně ukazujeme, že chceme jeho svět pochopit, neodsuzovat ho a takto s ním mnohem snadněji navážeme kontakt. Teprve až když s námi dítě samo naváže kontakt, můžeme pomalu přejít k nabízení světa našeho. Např. pokusíme se dítěti hračky podávat a tím se vlastně vmísíme do jeho hry a podporujeme jeho flexibilitu. Efektivnost Son-rise programu v rozvoji očního kontaktu, řeči a sociálního cítění u dítěte s autismem též potvrzuje studie Northwestern University. (1)

Son-rise program byl také vyhlášen nejlepší terapií společností AutismOne.

Son-rise program® vedou sami rodiče doma, kteří prošli minimálně týdenním kurzem pro rodiče v Autism treatment center of America™  (cca 1 až 2x do roka jsou Son-rise kurzy i v Evropě, převážně v UK). Rodiče si sami zvolí, jak moc jsou schopni se svým dítětem pracovat. Minimální délka domácí Son-rise terapie (hry) je 30 minut denně. Rodiče, kteří se rozhodnou se Son-rise programu věnovat naplno si do svých domácností zvou dobrovolníky, kteří s dítětem pracují také.

Rodiče, kteří na žádném kurzu nebyli, mohou i tak získat spousty informací o technikách Son-rise programu na stránkách (v Angličtině) www.autismtreatmentcenter.org, nejvíce informací najdete na blogu. Nemusíte hned zavádět program trvající celé hodiny, můžete ovšem začít v běžném životě využívat některé principy Son-rise programu. Např. už teď si můžete zkusit techniku JOINING (připojování), kdy se pokusíte připojit k aktivitám Vašeho dítěte a pokusíte se tak posílit Váš vztah i oční kontakt.

Každá rodina si může v Autism treatment center of America™ objednat DVD zdarma, kde najde komentované ukázky terapie a tipy na principy Son-rise programu®, které můžete využít okamžitě.

V Češtině je možné získat informace na mých stránkách www.srp-terapeut.cz

Jelikož terapie autismu by měla oslovovat více stránek života dítěte, Son-rise program též doporučuje, aby se rodiče zajímali o stravování dítěte (máme dobré zkušenosti např. s dietou GAPS, GFCF dietou atd.) a pracovali i na jeho senzorické (smyslové) stránce např. pomocí metod Handle, Audio integrační terapie, Tomatis atd.

Práce s dítětem s autismem je už přes 15 let mým zaměstnáním i mojí vášní. Cítím, že dítě s autismem potřebuje hlavně hluboké přijetí. Učení může být velice zábavné (jak pro dítě, tak pro terapeuta či rodiče) a bude mnohem snazší, posílíme-li náš vztah s dítětem. Teprve pak se od nás bude chtít něco učit. Vše co jsem pro autistické lidi hledala, jsem našla ve filosofii a metodice Son-rise programu. Všem ho vřele doporučuji.

Linda Cecavová
Certifikovaná dětská facilitátorka Son-rise programu®
(pro Evropu)
Licenced provider of the Son-rise program®

Written by Živá kultura